Terug

Oogsten van het perceel met verschillende plantafstanden, deze zijn geoptimaliseerd op basis van opbrengstpotentieel kaarten.

Op een praktijkperceel in het KPW gebied zijn de aardappelen gerooid met een Grimme rooimachine met opbrengstmeting. Zo is het uiteindelijke effect te meten van het plaatsspecifiek poten van de aardappelen. De plantafstand is gekozen op basis van opbrengstpotentieel kaarten. aardappelteler Jan Wilhelm Schorling legt in dit filmpje uit hoe dit in zijn werk gaat.

Vraag of opmerking