Terug

Voor een optimaal teeltresultaat is beworteling van groot belang. Albert Wolfs van HLB laat de beworteling zien aan de hand van een profielkuil.

Het filmpje is hier te zien.

Vraag of opmerking