Terug

KPW

In Prignitz Wendland is een uitgebreid proef- en demoveld aangelegd. Er is onder meer een rassendemo, met daarin de grote bestaande en recent geïntroduceerde zetmeelaardappelrassen. Daarnaast zijn er proeven en demo’s aangelegd gericht op plantafstanden, loofdoding en bemesting.
Locatie
Klein Breese, Woltersdorf
Grondsoort
zandgrond <4% organische stof
Grondwaterstand
150-180 cm
Voorvrucht
rogge
Groenbemester
koolzaad en Japanse haver, bemest met aardappelvruchtwater (60kg N)

02 11 Praktijkproef plaatsspecifieke pootafstand 2 november 2020

Oogsten van het perceel met verschillende plantafstanden, deze zijn geoptimaliseerd op basis van opbrengstpotentieel kaarten.

Op een praktijkperceel in het KPW gebied zijn de aardappelen gerooid met een Grimme rooimachine met opbrengstmeting. Zo is het uiteindelijke effect te meten van het plaatsspecifiek poten van de aardappelen. De plantafstand is gekozen op basis van opbrengstpotentieel kaarten. aardappelteler Jan Wilhelm Schorling legt in dit filmpje uit hoe dit in zijn werk gaat.

30 07 | Loofdoding 7 augustus 2020

Reglone is niet langer toegestaan als loofdoodmiddel. Om deze reden is er in KPW een proef aangelegd. Teeltspecialist Patrick Riek geeft toelichting over deze proef en laat de verschillende loofdood-methodes en behandelingen zien. Bekijk hier het filmpje

02 07 | Introductie rassen 2 juli 2020

Teeltspecialist Henning Heuer geeft een toelichting op de op dit moment gangbare rassen in het PKW gebied: Avatar, Axion en de waxy rassen Henriette en Karli. Klik hier om de video te bekijken.

11 06 | Bodemvochtsensoren 11 juni 2020

Er zijn op dit moment 17 bodemvochtsensoren van Avebe geïnstalleerd in het teeltgebied. In het streven om het rendement in de teelt te verbeteren, willen we, door gebruik te maken van deze sensoren, beter zicht krijgen op de bodemvochttoestand en de onttrekking van het aardappelgewas.

Linkjes naar de sensoren zijn te vinden onder de locaties Valthermond, Laren en KPW. Meer informatie over deze sensoren vindt u onder de beregeningsproef.

Wilt u een overzicht van alle 17 sensoren? Klik dan hier.