Terug

Bemesting

De stikstofproef is dit jaar opgezet met als doel per ras de laagste stikstofgift vast te stellen zonder opbrengstderving. Op Duitse proefvelden is deze proef reeds meermaals aangelegd. De teelt vindt plaats voor de in KPW gebruikelijke teeltwijze, waarbij gedurende het groeiseizoen consequent wordt beregend zodat vocht geen beperkende factor is. Door de veranderende wetgevingen in Duitsland voor het gebruik van meststoffen is de vraag ontstaan hoe rassen reageren en wat de maximale verlaging van de N-gift kan zijn zonder opbrengstderving.

Documenten

2019 Optimeel Teeltverslag NBemesting (131kb)

Video

Vraag of opmerking