Terug

Phytophthorabestrijding

Averis heeft twee rassen met een verbeterde Phytophthora resistentie geintroduceerdAvito en Avenger. Deze rassen blijven met minder inzet van gewasbescherming vrij van Phytophthora. Dit brengt een aanzienlijke afname van milieubelasting en een vermindering van de kosten met zich mee. Om maximaal van dit effect te profiteren en om een resistentiedoorbraak te voorkomen is goed advies onontbeerlijk.  

Samen met AgrifirmBelchim, UPL en Corteva is een proef aangelegd om dit te onderzoeken.  

Uitgangspunten zijn  

  • Een goede Phytophthora beheersing 
  • Behoud van resistentie 
  • Maximaal profiteren van de verbeterde resistentie 

Documenten

Introductie Phytophthorabestrijding Valthermond (54kb)
Rasbeschrijving Avenger (282kb)
Rasbeschrijving Avito (284kb)

Video

Vraag of opmerking