Terug

Studiegroep

Het project studiegroepen rendementsverbetering in de teelt van zetmeelaardappelen is in 2019 gestart met 8 groepen. De 7 reguliere studiegroepen en de Averis groep voor raswaardebepaling zijn gedurende het seizoen meerdere malen samengekomen en hebben de stand van het gewas in het seizoen beoordeeld. De begeleider heeft naast de opbrengstbepaling ook verschillende waarnemingen gedaan. Deze variëren van bodem tot gewaswaarnemingen.

Documenten

2019 Optimeel Teeltverslag studiegroepen (100kb)

Video

Actualiteiten
proefrooien 1 juli01/07/2020

Rond 1 juli zijn er proefrooiingen gedaan op de percelen van de studiegroepdeelnemers. Er wordt gekeken naar de knolzetting, het aantal stengels en de bewortelingsdiepte wordt vastgesteld.

inspectie percelen studiegroep 02/06/2020

Op verschillende plekken zijn de afgelopen dagen percelen van deelnemers aan de studiegroepen bezocht en beoordeeld. Er is gekeken naar hoe de aardappelen zijn gepoot en of dit regelmatig is. Wanneer er knollen ontbreken wordt de oorzaak onderzocht. Tevens wordt de gezondheid en de algehele opkomst beoordeeld. Opvallend is natuurlijk de onregelmatige opkomst vanwege de nachtvorsten midden mei.

Vraag of opmerking