Terug

Verslag

Het Optimeel verslag 2019 gaat dieper in op alle activiteiten van Optimeel 2019. Zowel de opbrengsten van de teeltregistratie, studiegroepen en het proef- en demoveld. Ook wordt bij het trekken van conclusies de praktijkervaringen van telers en vertegenwoordigers van Avebe gebruikt. 

Het jaar 2019 heeft zich gevormd als een jaar waarin de gevolgen van 2018 het gewas nog sterk hebben beïnvloed. De gevolgen hiervan waren dat de voorraad van vocht in de bodem kritisch laag was aan het begin van het seizoen. Mede door de weer aanhoudende hitte en droogte van het jaar heeft dit geresulteerd in een opbrengstderving van gemiddeld 20% over alle bedrijven. 

Met een jaar als 2018 vers in het geheugen is eerder begonnen met het beregenen van de gewassen waar mogelijk. Dit heeft het beeld van de stand van de gewassen destijds beïnvloed. Plaatselijk
zijn er grote verschillen waargenomen. Sommige gebieden hebben wederom een heel droog en heet jaar gehad, waardoor de opbrengsten soms nog lager uitvielen dan in 2018. Andere plekken hebben meer regen gehad, waardoor de schade enigszins binnen de perken is gebleven. 

Veel informatie in dit verslag afkomstig uit de praktijk. Het samenstellen van het verslag was niet mogelijk zonder de input van de telers van Avebe. De teeltregistraties, maar ook de ideeën die zijn opgedaan en gebruikt bij het proef- en demoveld en de studiegroepen.

Documenten

Optimeelverslag teeltjaar 2019 NL (1,331kb)
Rassenlijst Avebe 2021 (105kb)

Vraag of opmerking